Loading....

ระบบเสากันขโมย RF

เสากันขโมย ระบบ RF คืออะไร เหมาะกับใคร?

เสากันขโมย ระบบ RF หรือ Radio Frequency systems เป็นระบบกันขโมยชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยม เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าประเภทอื่น แต่จะมีข้อจำกัดกับสิ่งของหรือสินค้าที่มีส่วนผสมของ metalize เช่น ฟลอยด์ (foil) หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นซองต่าง ๆ เป็นต้น

ผลงานติดตั้งเสากันขโมย RF

การติดตั้งเสากันขโมย ระบบ RF

ในการติดตั้งระบบเสากันขโมย RF จะต้องมีอุปกรณ์ 3 อุปกรณ์หลักด้วยกันในการใช้งาน ดังนี้

  1. เสาสัญญาณกันขโมย RF
  2. แท็ก RF (มีทั้งแบบ Hard Tag และ Soft Tag)
  3. เครื่องล้างสัญญาณ RF

เครื่องทำลายสัญญาณ ระบบกันขโมย RF

เครื่องปลดหมุดล็อค ระบบกันขโมย RF (สำหรับ Hard Tag)

เครื่องล้างสัญญาณ ระบบกันขโมย RF (สำหรับ Soft Tag)

อุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณกันขโมย RF

Back To Top