Loading....

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภท Security สำหรับห้างร้านสรรพสินค้า และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีนโยบายให้มีการยึดหลักคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก พร้อมการพัฒนาทีมงานด้านเทคนิคให้มีความพร้อม ในด้านการช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้า และการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และคุณภาพดีที่สุด

ทางบริษัท ยึดมั่นการทำงานในลักษณะ “การบริการดี คุณภาพดี และความจริงใจ” เป็นแนวทางในการทำงานมาตลอด เพื่อพลักดันสินค้าและบริการในกลุ่ม Security ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับตลาดในอนาคต

Back To Top