Loading....

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

สั่งจ่ายเช็ค

1.สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด เท่านั้น

ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

2.ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา ประเภท
Logokasikornbank51x50กสิกรไทย บริษัท ซีเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด 649-2-16777-9 โลตัสเพชรเกษม 81 ออมทรัพย์

กรณีเป็นนิติบุคคล

(2.2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ eassensorthailand@gmail.com ให้ระบุ ชื่อผุ้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

CASH / เงินสด

3. Cash / เงินสด สามารถชำระได้ที่บริษัท ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัดหรือ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน ของบริษัท ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

(กรุณาเรียกขอเอกสารใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการชำระเงิน)

Back To Top