เสากันขโมยร้านนายอินทร์

ระบบกันขโมยหนังสือ สินค้าประเภทนิตยสาร หนังสือทุกประเภท เลือกใช้ระบบ RF

ลูกค้า ร้านนายอินทร์ สาขาโรงพยาบาล ศิริราช

ฝ่ายขาย 24 ชม.