เครื่องกันขโมยสินค้า

เสาสัญญาณระบบ AM

คุณสมบัติพิเศษเสารุ่นนี้ สามารถติดตั้งเพียง 1 ต้นได้ สามารถเซทค่าสัญญาณ ให้จับไปทางด้านไหน ด้านหนึ่งได้

ใช้งานได้ดีคู่กับ Hard Tag ฮาร์ดแท็ก หมุดล็อคต่างๆ และสติ๊กเกอร์ AM ภายใต้แบรนด์ TTEX SENSOR

ร้านสินค้าแบนด์เนม  Central Ladprao

 

ฝ่ายขาย 24 ชม.