ระบบกันโมย ของห้างสรรพสินค้า

ผลงานการติดตั้งเครื่องเสา ระบบกันขโมย  1 คู่ประตูทางเข้า – ออก ภายใต้แบรนด์ TTEX SENSOR

บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าแห่งใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายขาย 24 ชม.