กันขโมยสินค้าร้านเซเว่น

ระบบกันขโมยร้านเซเว่น กับระบบ RFID  ลูกค้าเซเว่น 84 สาขาเดอะมอลล์บางแค

ฝ่ายขาย 24 ชม.