เครื่องเสากันขโมย 3 ต้น

การติดตั้ง เสาสัญญาณจับขโมย 3 ต้น ภายใต้แบรนด์ TTEX SENSOR

สร้าง 2 ช่องทางเดินพร้อม Label AM ดักจับสัญญาณได้แรง และเสถียร สามารถช่วยลดยอดสินค้าหายได้อย่างทันตา

Chiangmai Direct ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์)  ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายเครื่องสำอางค์อันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายขาย 24 ชม.