กันขโมยสินค้า ร้านหนังสือ

ระบบกันขโมยสินค้าหนังสือ พร้อม Label RF ร้านนายอินทร์ ติดตั้งจำนวน 2 ต้น

ฝ่ายขาย 24 ชม.